Volby ČR to je politika, korupce, volby a Hradec Králové


FCB: Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi

04.08.2011 01:29

Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi

Zdroj: Facebook.com, 1.8.2011

Pan Valentin Kusák si získal v loňském roce sympatie řady z nás uspořádáním petice proti výstavbě mešity v Hradci Králové, kterou na internetu podepsalo přibližně 2000 lidí. Bohužel došlo v poslední době u pana Kusáka, toho času v invalidním důchodu, ke zhoršení zdravotního stavu. Jak uvedl 15. 6. 2011 (1) pro server První zprávy, trpí diagnostikovanou schizofrenií.

 

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění,
=============================================
které spadá mezi psychotická onemocnění (psychózy). Jedná se o poruchu mnoha duševních funkcí. Mezi obecné projevy patří nestandardní myšlení a halucinace nebo bludy: Nemocný je přesvědčen, že ho všichni pomlouvají, chtějí mu škodit, ovládat ho, je přesvědčen o vlastní vyvolenosti, atp. Schizofrenie vyžaduje dlouhodobou léčbu, schizofrenici mají často omezenou pracovní schopnost, někdy dokonce plný invalidní důchod. (2)

 

Začal pronásledovat vybrané oběti
==================================

Špatný zdravotní stav pana Valentina Kusáka se začal projevovat zejména jako absence běžné lidské slušnosti a jako stalking - neboli nebezpečné pronásledování (§ 354 trestního zákoníku). Stalking se projevuje opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a může vzbuzovat strach; může vyústit až v trestní stíhání stalkera.

Stalking ze strany pana Kusáka podrobně popsala na svém blogu paní Jana Zechovská, majitelka obchodu s hračkami na mateřské dovolené, které posílal nevybíravé dopisy, někdy i anonymně z fiktivních adres, ve kterých ji obviňoval ze smyšlených činů a vyhrožoval trestním stíháním. (3)

Na jejího manžela - pana Jan Zechovského pak podal dvě trestní oznámení, pronásledoval jej nevyžádaným kontaktem, šířením pomluv apod: "Začal dokonce obtěžovat i mou rodinu. A nyní o mne tento nemocný člověk šíří pomluvy ve svém emailu, který rozesílá zřejmě všem představitelům všech politických stran."(5)

Další osobou, která stalking ze strany pana Kusáka popsala, je MUDr. Jan Hýsek, ten uvedl: "Pane Kusák, nepište mi. Nereagujte. Nevolejte mi. Vymažte si moje telefonní číslo i e-mail. Přestaňte nás obtěžovat!" (4) Oběti si kromě pronásledování stěžují také na šíření pomluv a podávání trestních oznámení a stížností na všemožné úřady. Trestní oznámení podal rovněž na administrátora blogu iDNES pana Jana Dvořáka, který se k případu oficiálně vyjádřil 25.5.2011 (7). Valentin Kusák byl poté zcela legitimně vyřazen z hlavní strany blogu iDNES pro systematické porušování základních pravidel běžné lidské slušnosti formulované v kodexu blogera iDNES: kopíroval cizí texty bez svolení autora je vydával pod svým jménem, uvádění nepravdivých skutečností o vybraných lidech aj.

 

Podává trestní oznámení jako na běžícím pásu
============================================
Výše uvedené aktivity byly provázeny rovněž sérií trestních oznámení, které pan Valentin Kusák podal na řadu lidí, které si vyhlédl za objekt stalkingu, nebo kteří projevili nesouhlas s jeho názory. Útoky zašly až tak daleko, že začal na Facebooku zveřejňovat soukromé údaje (adresu bydliště, telefon, email) vybraných obětí a ponoukal ke stalkingu vůči těmto osobám. (8) Některé oběti pronásledování mj. vyjádřily podezření, že pan Valentin Kusák o nich shromažďuje osobní údaje, které údajně získává protizákonně díky nestandardním vztahům se zaměstnanci některých státních úřadů. Specifickým rysem je rovněž celkové množství trestních oznámení a podání stížností na různých úřadech a přestupkových komisích vůči svým obětem. Úřady se tak nevědomky stávají nástrojem stupňování stalkingu vůči obětem. (4)


Vyjádření a přání nakonec
==========================
I přes výše uvedené činy pana Kusáka zůstáváme vůči panu Valentinu Kusákovi shovívaví: Nemůžeme je mít za zlé člověku, který trpí závažným psychickým onemocněním. Přesto považujeme za důležité se vůči uvedenému jednání ohradit a rozhodně se od něj distancovat. Panu Kusákovi přejeme v rámci možností co nejlepší zdraví, mnoho duševní pohody a co nejlepší lékařskou péči.

Zároveň vyjadřujeme morální podporu obětem stalkingu: paní Janě Zechovské, panu Janu Zechovskému, MUDr. Janu Hýskovi, panu Janu Dvořákovi a dalším osobám, jejichž jména jsou nám v některých případech známa, ale z důvodu ochrany jejich soukromí je neuvádíme.

V Táboře, Jilemnici a Praze dne 1. 8. 2011
administrátoři


Doplňující nformace, odkazy
=================
"Islám v České republice nechceme" je neorganizovaná názorově-diskuzní platforma na Facebooku, která obhajuje demokratickou ústavu, rovnoprávnost žen a mužů a sekulární stát vůči totalitním ideologiím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka, zejména však vůči islámu. Skupina se důrazně distancuje od jakékoliv formy náboženského a politického extremismu. Názorově reprezentuje střední proud české populace v otázce imigrace a islamizace.

Tento text je názorem současných administrátorů skupiny. Administrátorem skupiny je vybraný člen, který po dobu 6ti měsíců anonymně zajišťuje časově náročnou technickou zprávu zdi s příspěvky, poté se z bezpečnostních důvodů vzdává funkce a předává ji dál jako štafetu. Dodržuje se tak pravidlo fungování skupiny stanovené zakladatelem skupiny, který začal s předáváním této štafety v roce 2009.

Plné znění deklarace skupiny naleznete v záložce "informace" o webu.

V textu jsou uvedeny citace z těchto zdrojů:
(1) Muslimové chystají kampaň proti odpůrci mešit, První zprávy, https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/muslimove-chystaji-kampan-proti-odpurci-mesit/
(2) Schizofrenie, https://www.schizofrenie.psychoweb.cz/
(3) Jana Zechovská: Politik a já - aneb intriky pana Valentina Kusáka, https://zechovska.blog.idnes.cz/c/123574/Politik-a-ja-aneb-intriky-pana-Valentina-Kusaka.html
(4) MUDr.Jan Hýsek, vyjádření k Valentinu Kusákovi, https://www.volby-cr.cz/news/ing-valentin-kusak-kdo-je-ing-valentin-kusak-/
https://www.volby-cr.cz/news/ing-valentin-kusak-suverenita-pomluvy-lzi-a-nenavist/
https://www.janhysek.cz/news/antimesita-o-s-valentin-kusak-a-nekonecny-pribeh/
(5) Jan Zechovský – Hana Orgoníková začíná předvolební boj pomluvou?!, https://www.veciverejnehk.cz/news/nedejte-na-pomluvy-kazdy-se-muze-ocitnout-v-rukou-pronasledovatele-/
(6) Odpověď Jiřího Honzírka Valentinu Kusákovi.https://www.divadlofeste.cz/odpoved-jiriho-honzirka-valentinu-kusakovi/
(7) Reakce na článek V.Kusáka, https://info.blog.idnes.cz/c/193062/Reakce-na-clanek-VKusaka.html
(8) Výše uvedený stalking na facebookých stránkách je archivován prostřednictvím poskytovatele služeb Facebook pro potřeby policie.
https://www.volby-cr.cz/news/ing-valentin-kusak-kdo-je-ing-valentin-kusak-/

 

Zdroj: Facebook.com

 

Využíváme První CZ reklamní systém pro podnikatele a investory i-marketing.cz.

Přidat.eu záložku

—————

Zpět


Diskusní téma: FCB: Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi

Datum: 04.08.2011

Vložil: Jan Hýsek

Titulek: Co naplat

Co naplat. Již nyní se psychicky připravuji na další trestní oznámení, které na mne pan Ing.Valentin Kusák podá. Stejně jako na pokračující řízení, které trvá již zhruba 9 měsíců.

—————


Hradec Králové

30.10.2013 22:16

Náměstek primátora Martin Soukup (ODS) pobírá provize za sponzorské dary pro HC

...Provizím za sehnané sponzorské dary se nebrání ani náměstek primátora Martin Soukup, který je zároveň předsedou představenstva hokejového klubu. V kontrolovaném období si přišel na 66 750 a 14 250 korun. „Každý, kdo klubu sežene peníze, má nárok na provizi. Je s tím práce, musíte firmy...

—————

22.09.2011 00:07

Nepohodlného náměstka vystrnadíme

Tak nepohodlného náměstka se vystrnadit podařilo. A ještě je z toho velká "kauza". Gratuluji vítězům. Hradečané to bohužel nejsou. Osvědčené špinavé metody stále spolehlivě fungují. Viz: Náměstek skončí ve funkci kvůli chybám ve vedení kina   Hýsek (SNK-ED): Královéhradecká "kauza". Komu...

—————

17.09.2011 02:15

Anketa: "Kdo by měl opustit funkci náměstka primátora města Hradec Králové?"

Podmínky ankety: proběhla na Facebooku od 6.9. do 16.9.2011 v nezávislé skupině Politika sdružující politiky napříč spektrem i občany a to obojí většinou z Hradce Králové, každý mohl přidat další možnost dle svého uvážení, v průběhu ankety nedošlo k žádným úpravám!  

—————

13.09.2011 01:53

Hradecký deník: Jak je to s jeho objektivitou?

V dnešním Hradeckém deníku vyšel zajímavý článek. Článek Audit pošle náměstka Kučeru ke dnu najdete zde. Jsem šťastný z toho, jak nezávislá jsou naše media. V dnešním deníku se k Centrálu a auditu vyjadřují pouze pan Martin Soukup(ODS), pan Richard Nádvorník(TOP09) a pan Malíř(VPM)....

—————

11.09.2011 05:15

Ing. Valentin Kusák a muslimské modlitebny

  Využíváme První CZ reklamní systém pro podnikatele a investory i-marketing.cz.

—————

09.09.2011 22:50

Aura kolem nekompetentního Kučery

Janin: Pane Dr. Hýsku, sdělte nám, jakými posty Vás Kučera odměňuje za auru, kterou kolem něj v médiích vytváříte. Kučera umožnil zůstat ODS a VPM u moci v HK, na rozdíl od opozice zločiny ODS nerozkrývá. Místo toho má horu placených postů. A kde Vy berete čas na masivní glorifikaci Kučery na...

—————

21.08.2011 23:29

Vyzývám všechny Hradečany!

Tímto vyzývám všechny hradecké patrioty, kteří mají co říci k našemu městu a aktuálnímu dění, aby se zapojili do spolutvorby tohoto webu. Přijímám zajímavé fotografie z Hradce, zajímavá videa, mohu zde zveřejnit vaše příspěvky na libovolné hradecké téma, tipy na různá místa, tipy na podniky a tak...

—————

04.08.2011 01:29

FCB: Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi

Přání dobrého zdraví Valentinu Kusákovi Zdroj: Facebook.com, 1.8.2011 Pan Valentin Kusák si získal v loňském roce sympatie řady z nás uspořádáním petice proti výstavbě mešity v Hradci Králové, kterou na internetu podepsalo přibližně 2000 lidí. Bohužel došlo v poslední době u pana Kusáka, toho času...

—————

22.07.2011 15:54

AntiMešita, o.s.: Královéhradecký kraj dal panu Kusákovi a jeho sdružení 15.000,-Kč na jeho provoz

AntiMešita, o.s.: Královéhradecký kraj dal panu Kusákovi a jeho sdružení 15.000,-Kč na jeho provoz Tak to je docela vtipné. Královéhradecký kraj dal panu Kusákovi a jeho sdružení 15.000,-Kč na jeho provoz a to na cituji "vytvoření internetových stránek či právnické služby". Zřejmě i proto pan Kusák...

—————

25.06.2011 00:42

Může běžný občan změnit stav věcí v naší zemi?

Může běžný občan změnit stav věcí v ČR? Slyšíme to dnes a denně. Politika je svinstvo a je lépe se jí vyhnout. Je lépe se do něčeho takového vůbec nezapojovat. Běžný občan se nechce politikou zabývat a omezuje se na občasné komentáře posledních politických či korupčních kauz, například v hospodě...

—————CZIN.eu