Volby ČR to je politika, korupce, volby a Hradec Králové


Hradec Králové pokusným ostrovem pro parkovací systém

10.09.2010 15:26

Mgr.Martin Kašpar: Hradec Králové pokusným ostrovem pro parkovací systém

Integrovaný parkovací systém vyvolává řadu otázek a podnětů k diskusi, neboť zasáhl do života prakticky všech obyvatel Hradce, a to i když nejsou řidiči a neparkují. Zavedení parkovacích zón s odstupňovanou tarifikací, různých předplatných karet a celé houštiny značek a parkomatů nelze přehlédnout, stejně jako dravě kroužící odtahové vozidlo za asistence městské policie.

Celý systém má nejméně dvě roviny. Jednu koncepční a druhou právně organizační. Nejprve otázka jestli vůbec parkovací systém je v Hradci Králové potřeba. Pokud se shodneme, že nějaká úprava parkování by byla dobrá, k čemuž zastupitelé v roce 2006 evidentně dospěli, a to zastupitelé víceméně všech politických stran, tj. nejen vládnoucí radniční koalice, řešme jak systém nastavit. Zásadní problém totiž vidím v tom, že tam kde člověk dříve nezaparkoval, nezaparkuje ani nyní a tam kde zaparkoval s obtížemi, tj. že třikrát objel blok, tam zaparkuje stejně i nyní, ale navíc zaplatí v průměru cca 20,- Kč za půl hodiny. Takže efekt nákladně a nepříliš koncepčně zaváděného systému je zatím trochu samoúčelný, tj. vystavit spoustu parkomatů, odtáhnout vzdorné nebo nepořádné řidiče a vyinkasovat finance na zajištění tzv. samofinancovatelnosti. Z tohoto hlediska se závazek koncesionáře k investici dle čl. IV. koncesní smlouvy, tj. 32 mio Kč do vybavení systému (parkovací automaty, zábrany, software atd.) a dále k investici do 500 parkovacích míst s průměrným nákladem 300 tis. Kč, jeví vcelku směšně. Pokud totiž získáte monopol zaštítěný veřejnoprávní mocí městské policie, a to s ustanovením koncesní smlouvy V., odst. 2, kde se koncedent, tj. město, zavazuje spoluvytvářet cenový systém parkovného tak, aby koncesionář měl zajištěnou samofinancovatelnost systému a dokonce garanci návratnosti investice do systému, pak se nejedná ani o podnikání ani o veřejnou správu! Toto ustanovení je neuvěřitelné. Podnikatelské riziko je tedy minimální, závazek města platit, resp. „ždímat“ na parkovném řidiče, maximální. Navíc závazek rozšířit parkovací místa je plněn výstavbou parkovacího domu, až po „načerpání“ alespoň částečně dostatečného příjmu, a to namísto toho, aby se nejdříve investovalo a pak vybíralo. Systém tím je naprostý kočkopes, který kombinuje pro město nevýhody případu, kdy by si parkovací systém provozovalo samo („podnikatelské riziko nese město garancí investice“) s případem, kdy by systém byl čistě komerční („zisk“ ze systému získá pouze provozovatel a nikoli město).

Právně organizační rovina pouze podtrhuje výše uvedené. Dodatek ke smlouvě č. 1 z 29.12.2006 je krásnou ukázkou toho, jak obejít ledajaký zákon, např. o zadávání veřejných zakázek. Přeci i laik pochopí, že pokud odtahová služba před zavedením systému měla minimální výnosy a obraty, tak po zavedení systému s asistencí městské policie, musí dojít ke skokovému nárůstu výnosů z tohoto provozu. Představitelé města, jistě v „dobré víře“ a snaze o dodržení závazku garance investice, přidali tento příjem pro provozovatele systému, jako jakýsi dodatečný bonus. Druhý související monopol. Další důkazy o nekoncepčnosti a nekompetenci při zavádění takového systému jsme jistě vnímali všichni, tj. vybírání parkovného z cizích pozemků, v prvních letech naprosto arogantní chování představitelů ATOLu, přehazování odpovědnosti mezi ATOLem a městem. (Sám jsem řešil pro klienty v Orlické kotlině parkování pro zákazníky více než rok (!), neboť průměrná odezva na náš požadavek byla přes dva měsíce, a to ještě typu to řeší ten druhý.)

Zatím jsem ani nezaregistroval, že by došlo k řádnému plnění koncesní smlouvy v bodě X. koncesní smlouvy, ze kterého vyplývá závazek města vyhodnotit v druhé etapě, která končí 31.12.2010, do 30.6.2010 systém a připravit „koncepci dalšího rozvoje parkovacího systému na území celého města Hradec Králové“. Před volbami se do toho asi zastupitelům nechce, neboť se oprávněně bojí debaklu. Považuji to za další důkaz nekoncepčnosti. Pokud snad takový materiál vzniká, tak někde v útrobách magistrátu a není zveřejněn na oficiální části webu města, která se parkování věnuje.

Závěrem jen snad poznámka, že pokud vyjde 1.9.2010 v radnici č. 28/2010 „objevný článek“ o inventuře místních komunikací, která přinese řád i úspory, zůstává mi rozum stát nad tím, proč toto neproběhlo v rámci debaty před rozhodnutím o zavedení parkovacího systému. Bohužel můj dojem z celého systému je ten, že schválení a uzavření koncesní smlouvy je buď ukázkou metody pokus omyl odpovídající neodpovědnému hospodaření s veřejnými prostředky pro nezkušenost, neobratnost a neschopnost zastupitelů nebo dokonce záměrnému polepšení akcionářů firmy ATOL nebo zapojených organizací. Možná však v systému je skryta geniální myšlenka, která bohužel nejspíše nejen mně, ale i většině občanů města uniká. Jistě nemusím zmiňovat rozhodnutí ÚOHS, který udělil městu rekordní pokutu ve výši 1,5 mio Kč za porušení zákonů při uzavření probírané koncesní smlouvy. Dokud nedojde k vyvození finanční odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, tak se musíme spolehnout alespoň na politickou odpovědnost a ukončit mandát politických stran, které nesou politickou odpovědnost. Experimentovat za peníze druhých se nemá.

Navrhuji důraznou revizi celého systému. Systémovou debatu o jeho dalším fungování a nevyloučil bych možnost minimalizace systému na smysluplný rozsah, a to s tím, že buď provozovatel změnou smlouvy přistoupí na rozumné podmínky nebo dojde k dodržení garance samofinancovatelnosti vymezením parkovacích zón jen na ulice, kde bydlí zastupitelé, kteří souhlasili s uzavřením této koncesní smlouvy. Došlo by k odbourání garantovaných zisků, neboť na to by stačil jeden řidič, administrativní pracovník a technik. Představenstvo ani ředitele by již nebylo potřeba.


Mgr. Martin Kašpar
advokát

Pro změnu zvolte Doma v Hradci!
 

—————

Zpět


Komunální volby 2010 Hradec Králové

23.10.2010 02:34

V Hradci něco proklatě zavání

V Hradci něco proklatě zavání Vzhledem k tomu, že v podzimních komunálních volbách kandiduji do zastupitelstva města Hradce Králové a nikdy jsem nebyl zastupitelem, usoudil jsem, že by nebylo špatné udělat si takový malý průzkum. Chci se od lidí dozvědět to, jak se jim v Hradci žije, s čím jsou...

—————

22.10.2010 01:56

Volby do senátu: Podpořte kandidaturu Mgr.Miluše Horské do Senátu Parlamentu ČR!

Volby do senátu: Podpořte kandidaturu Mgr.Miluše Horské do Senátu Parlamentu ČR! Pardubice - Senátorem za obvod Pardubice se stane buď podnikatel Jiří Komárek z ČSSD, nebo se do horní parlamentní komory dostane ředitelka speciální školy Miluše Horská, navržená hnutím Nestraníci. Souboj v prvním...

—————

16.10.2010 23:55

Volební úspěch DOMA V HRADCI je tady! Díky Vám!

Volební úspěch DOMA V HRADCI je tady! Díky Vám! DOMA V HRADCI získává 6,29% všech hlasů a tedy 2 mandáty. Jenom o kousek nám "utíká" 3. mandát. Děkujeme všem voličům, kteří nám dali svůj hlas a tedy důvěru.

—————

13.10.2010 12:39

Zábavná volební kampaň ODS

Zábavná volební kampaň ODS Ti lidé z ODS jsou taková trdla. Dnes nám domů do schránky přišel jejich volební leták, na kterém je na titulce fotografie spokojené rodiny a hned za ní jede trolejbus, na kterém je velká cedule dr.Finka (HDK) - kandidáta na primátora HK za HDK! :DD Není to švanda?...

—————

12.10.2010 16:40

Volební preference: 21% pro DOMA V HRADCI

Volební preference: 21% pro DOMA V HRADCI DOMA V HRADCI se aktuálně drží na 21% hlasů. Anketa je stále aktivní a probíhá zde. Zapojte se do hlasování!

—————

11.10.2010 00:42

Hradec Králové: Jak si z nás radní Šilhánková udělala legraci

Nashradec.cz: Radní Šilhánková má v nájmu městské prostory za 0,02 % ceny! Určitě všichni dobře známe velká předvolební hesla Volby pro město, ať už ze všech sloupů dopravního podniku, z billboardů či plakátů. Slibují na nich mimo jiné průhlednost a transparentní rozhodování magistrátu. Přitom se...

—————

09.10.2010 16:32

Diskuse s Hradečany v ulicích

Diskuse s Hradečany v ulicích DOMA V HRADCI dnes mělo velmi pohodové setkání s Hradečany vedle OD Atrium na Dukelské třídě. Velký stan, křesílka, kafíčko a bábovka a také možnost pohovořit si s kandidáty osobně. Pohovořit s nimi o tom, co v HK funguje dobře, i o tom, co je potřeba zlepšit. Dovolím...

—————

07.10.2010 14:06

Hradečáci pozor! Nezaměňovat jednotlivá politická uskupení!

Hradečáci pozor! Nezaměňovat jednotlivá politická uskupení! Zachytil jsem dnes na Facebooku u jednoho svého přítele tuto hlášku, která svědčí o tom, jak často lidé nechtěně zaměňují jednotlivá uskupení (neupraveno):  "Dvě pozvánky volte doma v hradci.. kdo je bude volit je u mně zrádce salónu...

—————

06.10.2010 13:14

Tv-internet.cz: Kam až lze zajít v politické propagaci?

Politická propaganda ČSSD prostřednictvím tv-internet.cz? Dnes jsem si potvrdil, že https://www.tv-internet.cz/ pracuje s velkou pravděpodobností pro ČSSD. Proč? Protože v tisku vyšel inzerát ČSSD Hana Orgoníková - kandidátka na primátorku HK a pod ním velkým písmem dvě webové adresy:...

—————

05.10.2010 00:56

Politická propaganda ČSSD prostřednictvím tv-internet.cz?

Politická propaganda ČSSD prostřednictvím tv-internet.cz? Dnes jsem si potvrdil, že https://www.tv-internet.cz/ pracuje s velkou pravděpodobností pro ČSSD. Proč? Protože v tisku vyšel inzerát ČSSD Hana Orgoníková - kandidátka na primátorku HK a pod ním velkým písmem dvě webové adresy:...

—————CZIN.eu