Volby ČR to je politika, korupce, volby a Hradec Králové


Může běžný občan změnit stav věcí v ČR?

Slyšíme to dnes a denně. Politika je svinstvo a je lépe se jí vyhnout. Je lépe se do něčeho takového vůbec nezapojovat. Běžný občan se nechce politikou zabývat a omezuje se na občasné komentáře posledních politických či korupčních kauz, například v hospodě nad půllitrem výtečného českého piva.

Především se nelze nikomu divit. To, co se na tuzemské politické scéně děje posledních několik let, nad tím nejenom mně zůstává rozum stát. Jestli je politika značně prohnilá a zkorumpovaná, v Čechách to platí dvojnásob. Jestli je na tom komunální politika špatně, ta parlamentní vypadá ještě hůře. A to i po posledních parlamentních volbách, po kterých si tolik lidí, včetně mne, slibovalo alespoň nějaké zlepšení stavu věcí veřejných. Á propós, původně nadějně vyhlížející projekt Věcí veřejných skončil totálním fiaskem. Skutečně nelze vyhánět čerta ďáblem! To ale ještě více zhoršilo atmosféru ve společnosti. Řada lidí již nad politikou zlomila hůl. 

Rozumím tomu, že lidé jsou zklamaní a ztrácejí poslední zbytky nadějí. Setkal jsem se již několikrát s názorem, že systém jako takový nefunguje. Že by bylo lepší jiné společenské uspořádání. Třeba monarchie v čele s osvíceným monarchou. Kde ale takového osvíceného monarchu vzít? A jak zajistit, aby tento monarcha v budoucnosti, s prominutím, nezparchantěl? Osobně jsem však přesvědčen o tom, že nic lepšího, než právě demokracie, zatím nebylo vymyšleno. A ještě dlouho nebude. Problém tedy není v systému jako takovém. Problém naší společnosti je v poněkud váznoucí "samoočišťovací" schopnosti a také v dodržování bazálních pravidel. 

Co je tedy třeba k nápravě? Inu, je toho vícero. Především nesmíme my všichni i každý z nás ztrácet naději a podlehnout definitivně lhostejnosti k dění ve společnosti. Propukne korupční kauza a viníci jsou odhaleni? Všichni se musíme ptát a "tlačit" na to, aby viníci byli po právu a tvrdě potrestáni. Ujišťuji vás, že až budou odhaleny a potrestány první dvě či tři "velké ryby", okamžitě se změní atmosféra ve společnosti. Řada těch, kteří mají důvod se obávat odhalení, rychle změní své jednání a to, co si troufali dříve, si již ze strachu nedovolí. A kdo je například taková velká ryba? Vzpomínáte na jednoho z dříve nejznámějších a téměř nejvýše postavených politiků, který ze dne na den pohádkově zbohatl? U něho by například bylo dobré začít...  

Další velký problém se týká opět nás všech i každého z nás jednotlivě. Do politiky by měli jít ti nejschopnější a nejčestnější z nás. Lidé, kteří již v minulosti něco dokázali. Jenže! Tito lidé v naprosté většině do politiky jít nechtějí. Většinou proto, jak špatný je její stav a pověst. To je ovšem začarovaný kruh. Jak potom chcete vše změnit, když se zdravé jádro společnosti neúčastní? Bohužel, není jiné cesty a tento kruh je třeba otevřít. S tím souvisí další důležitá věc a otázka. Patříte mezi takové zdravé jádro naší společnosti? Nemyslíte, že je ten správný čas se do dění zapojit? Jinak se totiž situace, sama od sebe, bez našeho přičinění, nezmění. 

Říkám to, co si myslím a dělám to, o čem jsem přesvědčen. Před pár lety jsem si řekl, že svá slova je třeba podpořit činy a že je třeba se angažovat a přispět svojí troškou do mlýna. Nejsem politik. Díky SNK ED mám možnost jako člen Zdravotního výboru Královehradeckého kraje a také jako člen Finančního výboru města Hradce Králové podílet se na správě těchto oblastí. Mám tak možnost věci, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ovlivňovat ve prospěch nás všech, tedy lidí z celého kraje i z Hradce Králové. Je to mravenčí práce a zabere to celkem hodně času. Pokud ale, stejně jako já, věříte, že i jednotlivec má možnost změnit stav věcí k lepšímu, dodá vám to nezanedbatelnou dávku tak potřebné energie. Jinak se totiž, dámy a pánové, nepohneme z místa. 

MUDr.Jan Hýsek, 22.6.2011CZIN.eu